Güreller ziraat aletler  

                Tarım makineleri  İmalat, servis, pazarlama.