Güreller ziraat aletleri   

                    Berlin Büyük Elçiliğimizi ziyaretimiz.    2008.                                                                                                        Berlin'de iş yeri  ziyareti.